Obsession, An (Shinji Aoyama, 1997)

Odd Obsession (Kon Ichikawa, 1960)

Oh, My Buddha! (Tomorowo Taguchi, 2009)

Okoge (Takehiro Nakajima, 1992)

One Missed Call 2 (Renpei Tsukamoto, 2005)

One Wonderfull Sunday (Akira Kurosawa, 1947)

Onibi: The Fire Within (Rokuro Mochizuki, 1997)

Only Yesterday (Isao Takahata, 1991)

Onmyoji (Yojiro Takita, 2001)

Onmyoji 2 (Yojiro Takita, 2003)

Oppai Volleyball (Eiichiro Hasumi, 2009)

Origin: Spirits of the Past (Keiichi Sugiyama, 2006)

Ornamental Hairpin (Hiroshi Shimizu, 1941)

Orochi (Buntaro Futagawa, 1925)

Orochi: Blood (Norio Tsuruta, 2008)

Osaka Elegy (Kenji Mizoguchi, 1936)

Otakus in Love (Matsuo Suzuki, 2004)

Otogiriso: St. John's Wort (Ten Shimoyama, 2001)

Our Brief Eternity (Takuya Fukushima, 2009)

Outrage (Takeshi Kitano, 2010)

Owl's Castle (Masahiro Shinoda, 1999)
Paco and the Magical Picture Book (Tetsuya Nakashima, 2008)

Pale Flower (Masahiro Shinoda, 1964)

Palm-of-the-Hand Stories (2009)

Paprika (Satoshi Kon, 2006)

Parasite Eve (Masayuki Ochiai, 1997)

Party 7 (Katsuhito Ishii, 2000)

Passing Fancy (Yasujiro Ozu, 1933)

Passion (Ryusuke Hamaguchi, 2008)

Pastoral: To Die in the Country (Shuji Terayama, 1974)

Patriotism (Yukio Mishima & Domoto Masaki, 1966)

Peace (Kazuhiro Soda, 2010)

Perfect Blue (Satoshi Kon, 1998)

Perfect Education, The (Ben Wada, 1999)

Picture Bride (Kayo Hatta, 1994)

Pigs and Battleships (Shohei Imamura, 1961)

Ping Pong (Fumihiko Sori, 2002)

Pitfall (Hiroshi Teshigahara, 1962)

Plastic City (Yu Lik-Wai, 2008)

Platonic Sex (Masako Matsura, 2001)

Pleasures of the Flesh (Nagisa Oshima, 1965)

Pom Poko (Isao Takahata, 1994)

Ponyo (Hayao Miyazaki, 2008)

Pool (Mika Omori, 2009)

Porno Jidaigeki: Bohachi Bushido (Teruo Ishii, 1973)

Pornographers, The (Shohei Imamura, 1966)

Pornostar (Toshiaki Toyoda, 1998)

Portrait of Hell (Shiro Toyoda, 1969)

Primitchibu World, The (Kasumi Hiraoka & Takeshi Shirai, 2009)

Princess Raccoon (Seijun Suzuki, 2005)

Prodigy (Koji Hagiuda, 2007)

Pyuupiru 2001-2008 (Daishi Matsunaga, 2009)
Quick Change Tanuki Palace (Tatsuo Ohsone, 1954)

Quiet Duel, The (Akira Kurosawa, 1949)

Quiet Life, A (Juzo Itami, 1995)

Quill (Yoichi Sai, 2004)
Rainbow Kids (Kihachi Okamoto, 1990)

Rainy Dog (Takashi Miike, 1997)

Rakudan: Party with a Dead Man (Hiroyuki Nakatani, 2008)

Rampo Noir (2005)

Ran (Akira Kurosawa, 1985)

Red Army/ PFLP: Declaration of World War, The (Koji Wakamatsu & Masao Adachi, 1971)

Red Lion (Kihachi Okamoto, 1969)

Red Spot, The (Marie Miyayama, 2008)

Reincarnation (Takashi Shimizu, 2005)

Repast (Mikio Naruse, 1951)

Resurrection of the Golden Wolf (Toru Murakawa, 1979)

Retribution (Kiyoshi Kurosawa, 2007)

Returner (Takashi Yamazaki, 2002)

Return of the Street Fighter (Shigehiro Ozawa, 1974)

Revenge (Tadashi Imai, 1964)

Revenge of a Kabuki Actor (Kon Ichikawa, 1963)

Rhapsody in August (Akira Kurosawa, 1991)

Rikidozan (Song Hae-sung, 2004)

Rikyu (Hiroshi Teshigahara, 1989)

Ringu 2 (Hideo Nakata, 1999)

Robinson's Garden (Masashi Yamamoto, 1987)

RoboGeisha (Noboru Iguchi, 2009)

Robo Rock (Taikan Suga, 2007)

Rodan (Ishiro Honda, 1956)

Ronin-gai (Kazuo Kuroki, 1990)

Rookies (Yuichiro Hirakawa, 2009)

Rubber's Lover (Shozin Fukui, 1996)

Rusty Knife (Toshio Masuda, 1958)

Ryuji (Toru Kawashima, 1983)